BEATS for better job opportunities

 

 

 

Valodu skolas Alius Lingua dalība

Eiropas Savienības ERASMUS+ programmas  projektā

“Better English and Transferable Skills for better job opportunities” -

“BEATS for better job opportunities”

Projekta Nr.  16PA0003 (2016-1-BE01-KA204-016266)

 

Eiropas Savienības ERASMUS + programmas projektu konkursa rezultātā Valodu skola Alius Lingua realizē starptautisku projektu “BEATS for better job opportunities”, kura izpildes termiņš ir no 01.09.2016.-31.08.2018.

Alius Lingua sadarbības partneri projektā ir valodu skolas - IVO Brugge no Briges, Beļģijas,  Ecole Superieure des Affaires Namuras, Beļģijas, Adult Education Institution Dante no Rijekas, Horvātijas, Rapla Language School no Raplas, Igaunijas un EOI de Mieres no Mieres, Spānijas.

Projekta mērķis ir uzlabot pieaugušo nodarbinātību un konkurētspēju Eiropas Savienības vienotajā darba tirgū vienlaicīgi gan attīstot lietišķās/biznesa angļu valodas prasmes, gan ‘plaši izmantojamās prasmes’ (transferable skills). Plaši pielietojamās prasmes un kompetences ir būtiskas dažādās dzīves jomās: sociālajā, akadēmiskajā un profesionālajā.

Projekta gaitā ir paredzēta Alius Lingua angļu valodas mācību kursu dalībnieku apmācība, mācot lietiško/biznesa angļu valodu, īpašu uzmanību pievēršot ‘plaši izmantojamajām prasmēm’ (transferable skills) - vēstuļu/epastu rakstīšanai, dalībai sapulcēs un semināros, telefona sarunu veikšanai, CV(EUROPASS) rakstīšanai,  darba intervijām un prezentācijām, kā arī gūstot ieskatu par lietišķās etiķetes un kultūras atšķirībām projekta dalībvalstīs. Mācību kursu dalībniekiem būs iespēja mācīties ne tikai valodu mācību centrā Alius Lingua, bet arī doties profesionālās pilnveides un mācību braucienos uz projekta dalībvalstīm Mieri, Spānijā un Namuru, Beļģijā, kur savukārt būs iespēja mācīties pie partneru pasniedzējiem, apmeklēt dažādus uzņēmumus/kompānijas un iepazīties ar reālo situāciju Eiropas Savienības vienotajā darba tirgū, kā arī praktiski pielietot iegūtās angļu valodas zināšanas un prasmes.

Alius Lingua kopā ar projekta partneriem sadarbosies arī pasniedzēju profesionālās pilnveides īstenošanā, pievēršot uzmanību pedagoģiskajām inovācijām, digitālās tehnoloģijas potenciālajām priekšrocībām, tādējādi stimulējot radošuma un inovācijas prasmju attīstību un to pielietošanu mācību vidē. Mācību spēku apmācība notiks sadarbības partneru skolās Brigē, Beļģijā un Rijekā, Horvātijā.

 

Kā arī starptautisko partneru pasniedzēji un viņu angļu valodas pieaugušie apmācāmie ieradīsies pieredzes un mācību braucienā uz mūsu valodu skolu Alius Lingua Rīgā, Latvijā.

Projekta gaitā angļu valodas apmācāmajiem būs iespēja iesaistīties projekta darba grupās un iegūt zināšanas dažādu tehnoloģiju pielietošanā mācību procesa laikā, piem., Moodle platforma, kā arī komunicēt ar projekta dalībniekiem sociālajos tīklos, kā Facebook, Twitter, tādējādi uzlabojot gan angļu valodas prasmes, gan paplašinot zināšanas par sociālo tīklu iespējām.

Ar informāciju par projekta realizāciju var iepazīties sekojošās lapās vai arī sazinoties ar projekta kordinatori Alius Lingua Signi Ostrovsku signe.ostrovska@aliuslingua.lv:

1) projekta lapa:

https://www.smore.com/4vpfy

2) Facebook: BEATS Erasmus+ Project

https://www.facebook.com/BEATSErasmusProject/?fref=ts

2) Facebook:  Alius Lingua

https://www.facebook.com/aliuslingua/?fref=ts

3) Twitter: BEATSErasmus

https://twitter.com/BEATSErasmus

4) Twitter: Alius Lingua:

https://twitter.com/AliusLingua

5)   draugiem.lv: Valodu skola Alius Lingua:

http://www.draugiem.lv/aliuslingua/

 

Pirmā tikšanās Brigē, Beļģijā

No 22.10.2016. - 26.10.2016. Brigē, Beļģijā, notika pirmā projekta partneru tikšanās, kas bija gan projekta koordinatoru starpvalstu tikšanās, lai pārspriestu turpmāko projekta gaitu, gan arī pasniedzēju profesionālās pilnveides mācību seminārs. Semināra galvenās tēmas bija dažādu IKT (informācijas un komunikāciju tehnoloģijas) rīku izmantošana valodu apguves nodarbībās, Moodle platforma un tās iespējas, jauktā apmācība (flipping the classroom), universālais dizains mācību procesā (universal design for learning, UDL).

 

Projekta partneri bija noorganizējuši arī plašu kultūras programmu Brigē, lai iepazīstinātu ar savas pilsētas ievērojamākajām vietām, vesturi, mākslu un kultūras atšķirībām.

Kontaktinfomācija

Adrese: Vecrīga, Jāņa iela 16

Tālrunis: +371 67225666

Mob. tālr.: +371 25903311

E-pasts: info@aliuslingua.lv