Starpkultūru saskarsme angļu valodā

Posted in Uncategorised

12 mācību stundas

Semināra mērķis: Palīdzēt saprast kultūras atšķirības darba vidē dažādās valstīs un reģionos, analizējot savu saskarsmes stilu un līdzšinējo pieredzi, un salīdzinot to ar dažādu pasaules valstu tradīcijām, domāšanas veidu un vērtībām, cilvēku savstarpējo attieksmi un darba attiecībām. Aktivizēt angļu valodas prasmes un vārdu krājumu diskusijās, grupu un pāru darbā.

Semināra galvenās tēmas:

 • Kultūras aspekti, kategorijas un stili.
 • Stereotipi un vispārinājumi.
 • Līderu loma un lēmumu pieņemšana.
 • Komunikāciju stili: personiskais un lietišķais komunikācijas stils.
 • Pamatvērtības un attieksme pret laiku un telpu.
 • Sapulces un lietišķās/biznesa pārrunas: dienas kārtība, sapulces uzsākšana, pārrunu vešanas stili.
 • Komunikāciju stili - verbālais un neverbālais.
 • Prezentācijas. Prezentāciju ilgums un saturs. Auditorija.
 • Viesmīlība, dāvanas un simbolisms.
 • Starpkultūru kompetences pašvērtējums.

Minimālais nepieciešamais angļu valodas zināšanu līmenis:

Vidējas priekšzināšanas (B1/Pre-Intermediate līmenis)

ØSeminārs grupām: 

 • Grupā 6-10 klienti
 • Semināra garums = 12 mācību stundas 
 • 1 mācību stunda = 40 minūtes
 • Seminārs notiek 1x nedēļā 
 • Mācību dienas = pirmdiena - piektdiena
 • Mācību grafiki 

Ø  Seminārs korporatīvajiem klientiem:

 • Mācību dienas = pirmdiena - piektdiena
 • Grupu lielums, nodarbību biežums, nodarbības garums un mācību laiks tiek pieskaņots klientu vēlmēm.
 • Nodarbības notiek gan mūsu, gan klientu telpās. 

Sertifikāts: Pēc semināra sekmīgas pabeigšanas dalībnieks saņem sertifikātu.

<----Atpakaļ

Kontaktinfomācija

Adrese: Vecrīga, Jāņa iela 16

Tālrunis: +371 67225666

Mob. tālr.: +371 25903311

E-pasts: info@aliuslingua.lv