Lietišķā sarakste angļu valodā

Posted in Uncategorised

12 mācību stundas

Semināra mērķis: Pilnveidot angļu valodas prasmes lietišķās korespondences (lietišķās vēstules/e-vēstules) veikšanai profesionālajā jomā.

Semināra galvenās tēmas: 

 • Lietišķo rakstu valodas stili, lietišķās korespondences noformējums un struktūra.
 • Teikumu uzbūve un struktūra.
 • Interpunkcija un pareizrakstība.
 • Praktiskie darbi un tipiskāko kļūdu analīze.

Minimālais nepieciešamais angļu valodas zināšanu līmenis:

Vidējas priekšzināšanas (B1/ Pre-Intermediate līmenis)

 

Ø  Seminārs grupām:

 • Grupā 6-10 klienti
 • Semināra garums = 12 mācību stundas
 • 1 mācību stunda = 40 minūtes
 • Seminārs notiek 1x nedēļā 
 • Mācību dienas = pirmdiena - piektdiena
 • Mācību grafiki 

Ø  Seminārs korporatīvajiem klientiem:

 • Mācību dienas = pirmdiena - piektdiena
 • Grupu lielums, nodarbību biežums, nodarbības garums un mācību laiks tiek pieskaņots klientu vēlmēm.
 • Nodarbības notiek gan mūsu, gan klientu telpās.

Sertifikāts: Pēc semināra sekmīgas pabeigšanas dalībnieks saņem sertifikātu.

<----Atpakaļ

 

Kontaktinfomācija

Adrese: Vecrīga, Jāņa iela 16

Tālrunis: +371 67225666

Mob. tālr.: +371 25903311

E-pasts: info@aliuslingua.lv