Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām

Posted in Uncategorised

SIA Alius Lingua sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA) no 2010. līdz 2014. gadam realizēja Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” (turpmāk tekstā - projekts) īstenošanu, piedāvājot nodarbinātām un pašnodarbinātām personām (izņemot valsts civildienesta ierēdņa statusā esošiem), papildināt un pilnveidot darbam nepieciešamās prasmes svešvalodās.

Projekta mērķis bija veicināt mūžizglītības attīstību un pieejamību nodarbinātām personām.

Alius Lingua piedāvāja daudzveidīgas valodu apmācību programmas un elastīgas apmācību formas, kas deva plašākas iespējas nodarbinātām personām pielāgoties mainīgajiem darba tirgus apstākļiem.

Kopsavilkums par projektu:

Kontaktinfomācija

Adrese: Vecrīga, Jāņa iela 16

Tālrunis: +371 67225666

Mob. tālr.: +371 25903311

E-pasts: info@aliuslingua.lv