Valodu kursi bezdarbniekiem

Posted in Uncategorised

Valodu skola Alius Lingua sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru īsteno bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību dažādās valodu un datorzinību izglītības programmās:

Projekta „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr. 7.1.1.0/15/I/001,

Projekta „Jauniešu garantijas” Nr. 7.2.1.1/15/I/001 ietvaros.

Projektā īstenojamie mērķa grupai pieejamie atbalsta pasākumi - neformālās izglītības programmu īstenošana, kas ietver mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošu, sistematizētu sociālo un profesionālo pamatprasmju apguvi un noslēguma pārbaudījumu organizēšanu.

Dalībai neformālās izglītības programmu apguvē var pieteikties bezdarbnieki un darba meklētāji, kuru prasmes neatbilst mainīgajām darba tirgus prasībām vai šīs prasmes ir nepietiekamas un šī iemesla dēļ ir grūti atrast darbu.

Bezdarbniekam un darba meklētājam ir iespēja saņemt apmācību kuponu un iesaistīties neformālās izglītības programmas apguvē un pēc noslēguma pārbaudījuma nokārtošanas saņemt iegūto zināšanu apliecinošu dokumentu.

Apmācību laikā bezdarbniekiem tiek nodrošināta stipendija EUR 100.00 apmērā par kalendāro mēnesī.

Mācības notiek katru darba dienu, 5 reizes nedēļā. Mācības 4 stundas dienā, 100 līdz 150 akadēmisko stundu apjomā, atkarībā no programmas.

Detalizētāka informācija un reģistrācija pieejama NVA filiālēs vai NVA mājas lapā www.nva.gov.lv .

 

Projekta ietvaros piedāvājam sekojošas neformālās izglītības programmas:

Nr.p.k.

Programmas nosaukums

Akadēmisko stundu skaits

Īstenošanas vietas*

1.

67K Angļu valoda bez priekšzināšanām

150

Rīga, Liepāja, Rēzekne, Gulbene, Smiltene

2.

68K Angļu valoda ar priekšzināšanām - Elementary

100

Rīga, Liepāja, Rēzekne, Gulbene, Smiltene

3.

69K Angļu valoda ar priekšzināšanām - Lower Intermediate

100

Rīga, Liepāja, Rēzekne, Gulbene, Smiltene

4.

70K Angļu valoda ar priekšzināšanām - Intermediate

100

Rīga, Liepāja, Rēzekne, Gulbene, Smiltene

5.

71K Angļu valoda ar priekšzināšanām - Higher Intermediate

100

Rīga, Liepāja, Rēzekne, Gulbene, Smiltene

6.

86K Biznesa angļu valoda ar priekšzināšanām - Higher Intermediate

150

Rīga, Liepāja, Rēzekne, Gulbene, Smiltene

7.

87K Biznesa angļu valoda ar priekšzināšanām - Advanced

150

Rīga, Liepāja, Rēzekne, Gulbene, Smiltene

8.

88K Biznesa angļu valoda ar priekšzināšanām - Very Advanced

150

Rīga, Liepāja, Rēzekne, Gulbene, Smiltene

9.

91K Vācu valoda bez priekšzināšanām

150

Rīga, Liepāja, Rēzekne, Gulbene, Smiltene

10.

92K Vācu valoda ar priekšzināšanām

100

Rīga, Liepāja, Rēzekne, Gulbene, Smiltene

11.

93K Krievu valoda bez priekšzināšanām

150

Rīga, Liepāja, Rēzekne, Gulbene, Smiltene

12.

94K Krievu valoda ar priekšzināšanām

100

Rīga, Liepāja, Rēzekne, Gulbene, Smiltene

13.

95K Franču valoda bez priekšzināšanām

150

Rīga, Liepāja, Rēzekne, Gulbene, Smiltene

14.

96K Zviedru valoda bez priekšzināšanām

150

Rīga, Liepāja, Rēzekne,

15.

96aK Zviedru valoda ar priekšzināšanām

100

Rīga, Liepāja, Rēzekne

16.

97K Norvēģu valoda bez priekšzināšanām

150

Rīga, Liepāja, Rēzekne

 17.

97aK Norvēģu valoda ar priekšzināšanām

100

Rīga, Liepāja, Rēzekne

 18.

98K Dāņu valoda bez priekšzināšanām

150

Rīga

 19.

98aK Dāņu valoda ar priekšzināšanām

100

Rīga

20.

99K Somu valoda bez priekšzināšanām

150

Rīga

21.

150K Igauņu valoda bez priekšzināšanām

150

Rīga

22.

151K Lietuviešu valoda bez priekšzināšanām

150

Rīga

Valsts valodas apguves programmas:

Nr.p.k.

Programmas nosaukums

Akadēmisko stundu skaits

Īstenošanas vietas*

1.

1aK Valsts valoda atbilstoši zemākajam valsts valodas prasmes līmenim

 150

Rīga, Liepāja, Rēzekne, Gulbene, Smiltene

2.

2aK Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim

 150

Rīga, Liepāja, Rēzekne, Gulbene, Smiltene

3.

3aK Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim

 150

Rīga, Liepāja, Rēzekne, Gulbene, Smiltene

4.

4Ak Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim (ar angļu pamatvalodu)

150

Rīga, Liepāja

Datorzinības:

Nr.p.k.

Programmas nosaukums

Akadēmisko stundu skaits

Īstenošanas vietas*

1.

100K Datorzinības (bez priekšzināšanām)

120

Rīga, Smiltene, Gulbene

2.

101K Datorzinības (ar priekšzināšanām)

120

Rīga, Smiltene, Gulbene

3.

110K Corel Draw Graphics

120

Rīga, Smiltene, Gulbene

4.

117K Personālo datoru operētājsistēmu un lietojumprogrammu instalēšana, konfigurēšana un uzturēšana

120

Rīga, Smiltene, Gulbene

5.

118K Darbs ar biroja programmatūras pakotni OpenOffice

120

Rīga, Smiltene, Gulbene

Nāciet, reģistrējiet kuponu un iegūstiet zināšanas, kuras noderēs ne tikai ikdienā, bet arī darba tirgū, lai veiksmīgāk atsāktu un turpinātu savas darba gaitas!

Visus jautājumus, saistītus ar kupona reģistrāciju un mācībām, varat uzdot: tālr.: +371 67225666, mob.tālr.: +371 25903311, info@aliuslingua.lv 

Īstenošanas vietas*

Rīga/Vecrīga - Jāņa iela 16, (2.stāvs)

Liepāja - Pļavu iela 17

Rēzekne - 18.novembra iela 16

Smiltene - Dakteru iela 27

Gulbene - Skolas iela 10

Kontaktinfomācija

Adrese: Vecrīga, Jāņa iela 16

Tālrunis: +371 67225666

Mob. tālr.: +371 25903311

E-pasts: info@aliuslingua.lv