Vispārējā/lietišķā norvēģu valoda iesācējiem bez priekšzināšanām (A1)

Posted in Uncategorised

Kursa mērķis: Izglītības procesa laikā attīstīt un pilnveidot norvēģu valodas zināšanas, lai apmācāmie spētu ļoti vienkāršā veidā sazināties norvēģu valodā, pildot savus darba pienākumus, lai viņi spētu atrast profesionālajai darbībai nepieciešamo informāciju, kā arī apgūt valodas leksisko, gramatisko un strukturālo uzbūvi, tādējādi sekmējot apmācāmo kvalifikācijas paaugstināšanu, svešvalodas pielietošanu ikdienas darbā un sadzīvē.

Kursa galvenās tēmas:

  • Pirmā tikšanās/iepazīšanās.
  • Personīgā dzīve.
  • Ģimene.
  • Dienas kārtība mājās un darbā.
  • Veikali, iepirkšanās.
  • Gadalaiki.
  • Ceļošana.

<----Atpakaļ

Kontaktinfomācija

Adrese: Vecrīga, Jāņa iela 16

Tālrunis: +371 67225666

Mob. tālr.: +371 25903311

E-pasts: info@aliuslingua.lv