Francija

Posted in Uncategorised

Visparējā franču valoda pieaugušajiem (FRANÇAIS GÉNÉRAL) 

Informācija par kursu:

 • Sākums: katru pirmdienu (izņemot dažas svētku dienas)
 • Minimālais kursa ilgums: 1 nedēļa
 • Minimālais vecums: 17 gadi
 • Mācību stundas garums: 45 minūtes
 • Nodarbību veids: Apmācība grupā
 • Minimālais zināšanu līmenis kursa uzsākšanai: sākuma līmenis (A1) līdz augstākajam (C1) 

 

„Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu apguvei: mācīšanās, mācīšana, vērtēšana(CEFR) noteiktie zināšanu līmeņi A1-C2: 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168045bb5e

 

 

Nr.p.k.

Pilsēta

Stundu skaits nedēļā

Reģistrācijas maksa

Kursa maksa par nedēļu

Maksa par dzīvošanas atrašanu

Maksa par dzīvošanu ģimenē

 (FB)

Maksa par dzīvošanu ģimenē

(HB)

Maksa par dzīvošanu ģimenē

(ar brokastīm)

1.

Biarica

(Biarritz)

20

80 €

275

300 € (04.07.-02.09.)

80 €

280 €

308 € (05.06-03.09.)

247 €

270 € (05.06-03.09.)

180 €

198 € (05.06-03.09.)

2.

Biarica

(Biarritz

26

80 €

305

330 € (04.07.-02.09.) 

80 €

280 €

308 € (05.06-03.09.)

247 €

270 € (05.06-03.09.) 

180 €

198 € (05.06-03.09.)

3.

Bordo

(Bordeaux)

20

80 €

265

80 €

247

227

180

4.

Bordo

(Bordeaux)

26

80 €

320

80 €

247

227

180

5.

Bordo

(Bordeaux)

30

80 €

375

80 €

247

227

180

6.

Nica
(Nice)

20

80 €

235

80 €

___

240

264 € (05.06-03.09.)

192

210 € (05.06-03.09.)

7.

Nica

(Nice)

26

80 €

295

80 €

___

240

264 € (05.06-03.09.)

192

210 € (05.06-03.09.)

8.

Nica

(Nice)

30

80 €

345

80 €

___

240

264 € (05.06-03.09.)

192

210 € (05.06-03.09.)

9.

Parīze

(Paris)

20

80 €

275

80 €

___

327

260

10.

Parīze

(Paris)

26

80 €

350

80 €

___

327

260

11.

Parīze

(Paris)

30

80 €

400

80 €

___

327

260

  

Cenas = no 01.01.2016.

Grāmatas = 25 € - 48

FB  = brokastis+pusdienas+vakariņas

HB = brokastis+vakariņas

Lūdzam sazināties ar mums  par franču valodas kursiem bērniem, jauniešiem, skolotājiem, pasniedzējiem, sagatavošanās kursiem eksāmeniem un lietišķo franču valodu, kā arī individuālajām nodarbībām Francijā.

Mūsu sadarbības valodu skola ir ar 37 gadu pieredzi un gadu gaitā tā ir augusi un paplašinājusies, tagad piedāvājot mācības savās valodu skolās Parīzē, Nicā, Bordo un Biaricā.Visi pasniedzēji ir kvalificēti, lai mācītu franču valodu ārzemniekiem, viņiem ir izcilas zināšanas par franču kultūru un civilizāciju, pasniedzēji ir strādājuši arī ārzemēs un pārzina vairākas svešvalodas. Pasniedzēji profesionāli strādā multikulturālā vidē. Viņu entuziasms garantē profesionālu apmācību atmosfēru nodarbību laikā.

Franču valodas apmācībā pieaugušajiem tiek izmantotas modernākās metodes un jaunākie mācību materiāli, piem., Berthet A. „Alter Ego”. Mācību materiāls ietver CD un prakstiskus interaktīvus uzdevumus. Mācību procesa laikā akcents tiek likts uz runāšanas un klausīšanās prasmju attīstību, kā arī ir paredzēts uzlabot lasīšanas un rakstīšanas prasmes, lai apgūtās zināšanas varētu sekmīgi pielietot profesionālajā jomā, veicot savus darba pienākumus. Skola piedāvā patīkamu atmosfēru, kur studenti jūtas brīvi un nepiespiesti var piedalīties nodarbībās, izteikt savus viedokļus, piedalītos lomu spēlēs un simulācijās. Katru dienu tiek veikti mutiski un rakstiski vingrinājumi, tiek mācīta līmenim atbilstoša gramatika, kā arī tiek atkārtotas iepriekš mācītās tēmas un gramatika. Liela uzmanība tiek pievērsta izrunai.

Valodu skola piedāvā vispārējās (FRANÇAIS GÉNÉRAL) un lietišķās (FRANÇAIS PROFESIONNEL) franču valodas kursus pieaugušajiem, kā arī kursus bērniem, jauniešiem,skolotājiem un pasniedzējiem, un sagatavošanās kursus starptautiskajiem eksāmeniem (PRÉPARATION AUX EXAMENS OFFICIELS DE FRANÇAIS DELF ET DAL/PRÉPARATION AU TEST OFFICIEL DE FRANÇAIS : LE TCF). Nodarbības notiek gan grupās, gan individuāli.

Valodu skola ir vairāku asociāciju biedre un tā ir saņēmusi Franču valodas kvalitātes svešvalodu apmācībā (Qualité Français Langue Etrangère) zīmi Francijā:

 

 Kursa maksa ietver:

 • Zināšanu līmeņa pārbaudes testus
 • Sertifikātu ar zināšanu līmeņa aprakstu kursa beigās
 • Wi-fi skolas telpās
 • Mācību centrs/bibliotēka ar datoriem un mācību materiāliem
 • Interesantus pasākumus, par kuriem informēs uzsākot apmācības

Informācija par dzīvošanu:

 • Visas dzīvesvietas atrodas 5-35 minūšu attālumā no skolām. Ierašanās dzīvesvietā svētdienā tieši pirms kursa sākšanās, un došanās prom sestdienā tieši pēc kursa beigšanās. Ierašanās dzīvesvietā ir vēlama pēc 18:00 un došanās prom līdz 12:00. Citi ierašanās laiki ir iepriekš jāsaskaņo, paziņojot to vismaz 1 nedēļu iepriekš. Ja ierašanās ir pirms 14:00, tad papildus samaksa ir 30 €.

 

Kontaktinfomācija

Adrese: Vecrīga, Jāņa iela 16

Tālrunis: +371 67225666

Mob. tālr.: +371 25903311

E-pasts: info@aliuslingua.lv