Efektīva prezentācija angļu valodā

Posted in Uncategorised

12 mācību stundas

Semināra mērķis: Papildināt angļu valodas prasmes prezentāciju sagatavošanā un pasniegšanā profesionālajā jomā.

Semināra galvenās tēmas:

 • Prezentācijas struktūra.
 • Vizuālo materiālu (t.sk., tabulas, grafiki, diagrammas) izveide.
 • Efektīvas prezentēšanas metodes (t.sk., jautājumu un atbilžu sesija).
 • Praktiskie darbi un to analīze.

Minimālais nepieciešamais angļu valodas zināšanu līmenis:

 Vidējas priekšzināšanas (B1/Pre-intermediate) līmenis

Ø  Seminārs grupām: 

 • Grupā 6-10 klienti
 • Semināra garums = 12 mācību stundas 
 • 1 mācību stunda = 40 minūtes
 • Seminārs notiek 1x nedēļā 
 • Mācību dienas = pirmdiena - piektdiena
 • Mācību grafiki

Ø  Seminārs korporatīvajiem klientiem:

 • Mācību dienas = pirmdiena - piektdiena
 • Grupu lielums, nodarbību biežums, nodarbības garums un mācību laiks tiek pieskaņots klientu vēlmēm.
 • Nodarbības notiek gan mūsu, gan klientu telpās. 

Sertifikāts: Pēc semināra sekmīgas pabeigšanas dalībnieks saņem sertifikātu. 

<----Atpakaļ

Kontaktinfomācija

Adrese: Vecrīga, Jāņa iela 16

Tālrunis: +371 67225666

Mob. tālr.: +371 25903311

E-pasts: info@aliuslingua.lv