Lietišķā komunikācija latviešu valodā

Posted in Uncategorised

12 mācību stundas

Semināra mērķis: Papildināt latviešu valodas prasmes lietišķās korespondences (lietišķās vēstules/e-vēstules) veikšanai profesionālajā jomā gan dzimtās valodas nesējiem, gan cittautiešiem, kā personāldaļu vadītājiem un darbiniekiem, valsts, pašvaldību iestāžu, privātā sektora darbiniekiem, sekretāriem, lietvežiem, biroja darbiniekiem, žurnālistiem, u.c.

Semināra galvenās tēmas:

 • Komunikācijas jeb saziņas principi.
 • Privātā un lietišķā saziņa - to atšķirības.  
 • Literārās valodas stili.
 • Lietišķās vēstules/e-vēstules noformējums, struktūra, saturs.
 • Praktiskie darbi un tipiskāko kļūdu analīze.

Minimālais nepieciešamais latviešu valodas zināšanu līmenis:

Vidējas priekšzināšanas (B1/Pre-intermediate) līmenis

ØSeminārs grupām: 

 • Grupā 6-10 klienti
 • Semināra garums = 12 mācību stundas 
 • 1 mācību stunda = 40 minūtes
 • Seminārs notiek 1x nedēļā 
 • Mācību dienas = pirmdiena - piektdiena
 • Mācību grafiki

Ø  Seminārs korporatīvajiem klientiem:

 • Mācību dienas = pirmdiena - piektdiena
 • Grupu lielums, nodarbību biežums, nodarbības garums un mācību laiks tiek pieskaņots klientu vēlmēm.
 • Nodarbības notiek gan mūsu, gan klientu telpās.

Sertifikāts: Pēc semināra sekmīgas pabeigšanas dalībnieks saņem sertifikātu.

<----Atpakaļ

Kontaktinfomācija

Adrese: Vecrīga, Jāņa iela 16

Tālrunis: +371 67225666

Mob. tālr.: +371 25903311

E-pasts: info@aliuslingua.lv