Svešvalodas eksāmens

Posted in Uncategorised

Valodu skola Alius Lingua piedāvā eksāmenu/testu, lai pārbaudītu angļu, spāņu, franču, krievu, norvēģu un vācu valodas prasmes bez kursu apmeklēšanas. Šis eksāmens ir valodas kā svešvalodas pārbaude, kas domāta, lai novērtētu valodas zināšanas tiem, kuru dzimtā valoda nav kāda no minētājām valodām, un šis eksāmens dod iespēju novērtēt esošo un potenciālo darbinieku svešvalodas zināšanas.  

Arī pēc pašu iniciatīvas klienti kārto šo eksāmenu un tā rezultātu ar Eiropas Padomē apstiprinātajiem un Eiropas Savienībā atzītajiem valodu zināšanu līmeņiem A1-C2 pievieno, sagatovojot savu EUROPASS CV un izveidojot savu Eiropas prasmju pasi (EPP), kas palīdz dokumentēt savas prasmes, t.sk., svešvalodu prasmes, un kvalifikāciju, tādējādi ceļot savu konkurētspēju Eiropas darba tirgū, kas savukārt palīdz atrast darbu.

Mūsu mācību centra rīcībā ir pieredzējuši testētāji ar ārzemēs iegūtu apmācību un ilggadīgu pieredzi gan eksāmenu izveidē, gan arī to vadīšanā. 

Visi eksāmenu zināšanu pārbaudes uzdevumi ir sastādīti saskaņā ar „Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu apguvei: mācīšanās, mācīšana, vērtēšana” noteiktajiem zināšanu līmeņiem A1-C2. 

Pēc eksāmena tiek izsniegts sertifikāts ar zināšanu novērtējumu atbilstoši „Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu apguvei: mācīšanās, mācīšana, vērtēšana” noteiktajiem zināšanu līmeņiem A1-C2. 

Eksāmens sastāv no zināšanu pārbaudes visās četrās prasmēs un ilgst 2 stundas:

  • lasīšana - 30 minūtes
  • klausīšanās - 30 minūtes
  • gramatika - 15 minūtes
  • runāšana (monologs/dialogs) -15 minūtes
  • rakstīšana  - 30 minūtes

Pēc klientu vēlmes piedāvājam veikt svešvalodas pārbaudes eksāmenu arī pa atsevišķām prasmēm, izsniedzot sertifikātu ar zināšanu novērtējumu atbilstoši „Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu apguvei: mācīšanās, mācīšana, vērtēšana” noteiktajiem zināšanu līmeņiem A1-C2 attiecīgajā nokārtotajā prasmē.

Pēc klientu vēlmes piedāvājam izveidot svešvalodas eksāmena uzdevumus saskaņā ar „Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu apguvei: mācīšanās, mācīšana, vērtēšana” noteiktajiem zināšanu līmeņiem A1-C2,  atbilstoši klienta profesionālās darbības jomai un specifikai.

Valodu skolai Alius Lingua ir liela pieredze dažādu svešvalodu testēšanas projektu izstrādē un realizēšanā daudzās profesionālajās jomās.

Lielākie realizētie testēšanas projekti:

  • Rīgas Stradiņa universitāte
  • LR Izglītības un zinātnes ministrija
  • Latvijas Valsts meži
  • LR Valsts kanceleja
  • Rīgas Tūrisma koordinācijas un informācijas centrs

Kontaktinfomācija

Adrese: Vecrīga, Jāņa iela 16

Tālrunis: +371 67225666

Mob. tālr.: +371 25903311

E-pasts: info@aliuslingua.lv