An Interactive Language Adventure across Europe

Posted in Uncategorised

 

  

Valodu skolas Alius Lingua dalība

Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Grundtvig apakšprogrammas mācību partnerības projektā

“An Interactive Language Adventure across Europe

„Interaktīvs valodas piedzīvojums pa Eiropu”

Projekta Nr. 2011-1ES2-GRU06-35082

 

Alius Lingua LTV, projekta ietvaros: 

www.youtube.com/watch?v=_iXGkbcS9N8&feature=youtu.be

Alius Lingua Rijekas (Horvātijas) TV, projekta ietvaros: 

www.youtube.com/watch?v=SxkMdzR8Q2s

Eiropas Savienības  Mūžizglītības programmas Grundtvig apakšprogrammas aktivitātes “Mācību partnerības” projektu konkursa rezultātā Valodu skola Alius Lingua realizēja starptautisku projektu - “An Interactive Language Adventure across Europe”, izpildes termiņš no 2011.- 2013.gadam.

Valodu skolas Alius Lingua pasniedzēji, darbinieki un angļu valodas pieaugušie apmācāmie kopā ar starptautiskajiem partneriem no Spānijas, Beļģijas, Horvātijas, Igaunijas un Somijas ir pabeiguši starptautiskā projekta “An Interactive Language Adventure across Europe”   realizāciju. Starptautiskie partneri bija dažādu Eiropas valodu skolu pasniedzēji, kas māca angļu valodu pieaugušajiem, valodu skolu darbinieki, kā arī angļu valodas pieaugušie apmācāmie.

Projekta mērķis bija valodu skolu apmācāmajiem sameklēt interneta vidē dažādu informāciju par savu valsti angļu valodā un, izmantojot šos materiālus, izveidot uzdevumus angļu valodā, kas sniegtu interesantu un saistošu informāciju par valsti. Gatavie uzdevumi tika ievietoti projekta mājas lapā, un mācību procesa laikā apmācāmie varēja iepazīties ar informāciju par katru projekta dalībvalsti, izpildīt uzdevumus par projektā iesaistītajām valstīm un tad doties uz kādu no projektā iesaistītajām valstīm. Uzdevumi angļu valodā palīdzēja apmācāmajiem attīstīt visas četras valodas apguves komunikatīvās prasmes: lasīšanu, klausīšanos, rakstīšanu un runāšanu.

Projekta gaitā apmācāmajiem bija iespēja iesaistīties projekta darba grupās un komunicēt ar projekta dalībniekiem sociālajos tīklos, tādējādi uzlabojot angļu valodas prasmes, uzzinot dažādu informāciju par projektā iesaistītajām valstīm, par šo valstu kultūras atšķirībām,  apmainīties ar esošo pieredzi,  kā arī paplašināt zināšanas par sociālo tīklu iespējām. Pie tam komunikācija Facebook joprojām turpinās.

Projekta ietvaros apmācāmajiem bija arī iespēja izvērtēt pārējo apmācāmo radītos uzdevumus, nobalsot par interesantāko, tādējādi dodot iespēju uzvarēt, un uzvarētājam doties uz kādu no projektā iesaistītajām valstīm.

Projekta realizācijas laikā tikšanās - mobilitātes -  notika Oviedo un Mieres - Spānijā, Tallinā un Raplā - Igaunijā, Rīgā - Latvijā, Huitinenā - Somijā, Rijekā - Horvātijā un Namūrā - Beļģijā. Partneri iepazīstināja ar savām valstīm, kultūrām, izglītības sistēmām un valodu skolām, kā arī apmainījās ar pieredzi pieaugušo valodu apmācībā, pārrunāja un izanalizēja projekta norises gaitu. Apmācāmie no dažādām projektā iesaistītajām Eiropas Savienības valstīm praktizēja savas angļu valodas zināšanas, piedaloties aizraujošos pasākumos katrā no valstīm.

 Ar informāciju par projekta realizāciju var iepazīties:

1)   projekta mājas lapā: 

http://languageadventure.wordpress.com/

2)   Facebook: Active Language:

http://www.facebook.com/pages/ACTIVE-LANGUAGE/235579829831217

3)   Facebook:  Alius Lingua:

https://www.facebook.com/aliuslingua/

4)   Twitter: activelanguagee:

http://twitter.com/#!/activelanguagee

5)   Twitter: Alius Lingua:

https://twitter.com/AliusLingua

6)   draugiem.lv: Valodu skola Alius Lingua:

http://www.draugiem.lv/aliuslingua/

7)   EST projektu datu bāzē:

http://www.europeansharedtreasure.eu/detail.php?id_project_base=2011-1-ES1-GRU06-35082

Contacts

Address:  16 Jana Street , Old Riga, LV – 1050

Phone: +371 67225666

Mobile phone: +371 25903311 

E-mail: info@aliuslingua.lv