Valodu mācību grafiki

Posted in Uncategorised

Izbaudi valodu krāšņumu valodu skolā Alius Lingua!

  • Nodarbības vada pieredzējuši un profesionāli vietējie un ārvalstu pasniedzēji.
  • Apmācība notiek saskaņā ar „Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvei: mācīšanās, mācīšana, vērtēšana”(CEFR) noteiktajiem zināšanu līmeņiem A1-C2.
  • Apgūstot noteiktu valodas līmeni un veiksmīgi nokārtojot gala pārbaudījumu, klientam tiek izsniegts sertifikāts, ja kopējais apmeklētais kurss ir ne mazāks kā 60 māc.st. Par īsāku kursu tiek izsniegts apliecinājums par apmeklējumu.
  • Nodarbības grupās (4-8 klienti). Semināri (6-10 klienti).
  • Ja vēlaties apmeklēt valodu kursus citā laikā, lūdzu, sazinieties ar mums -tālr: +371 6722566, mob.tālr.: +371 25903311info@aliuslingua.lv

Labprāt atbildēsim uz visiem neskaidrajiem jautājumiem. 

 

Kursi/Semināri

Kursu/semināru grafiks

Dienas

Laiki

Piezīmes

ANGĻU VALODAS KURSI

       

VISPĀRĒJĀ/ LIETIŠĶĀ ANGĻU VALODA

       

Angļu valoda bez priekšzināšanām  A1 

03.12.2018.

I - III

08:00-09:40

Ir vietas

Angļu valoda bez priekšzināšanām  A1 

04.12.2018.

II 

18:30-20:30

Ir vietas

Angļu valoda ar nelielām priekšzināšanām  A2

04.12.2018.

II

08:00-10:15

Ir vietas

Angļu valoda ar nelielām priekšzināšanām  A2

04.12.2018.

II - IV

17:20-18:50

Ir vietas

Angļu valoda ar nelielām priekšzināšanām  A2

03.12.2018.

I-III

10:00-11:40

Ir vietas

Angļu valoda ar nelielām priekšzināšanām  A2

 04.12.2018.

II - IV

12:00-13:40

Ir vietas

Angļu valoda ar vidējām priekšzināšanām  B1

04.12.2018.

II - IV

18:50-20:30

Ir vietas

Angļu valoda ar vidējām priekšzināšanām  B1

03.12.2018.

I - III

10:00-11:40

Ir vietas

Angļu valoda ar vidējām priekšzināšanām  B1

04.12.2018.

II - IV

17:20-18:50

Ir vietas

Angļu valoda ar labām priekšzināšanām B2

03.12.2018.

I - III

12:00-13:40

Ir vietas

Angļu valoda ar labām priekšzināšanām B2

04.12.2018.

II-IV

18:50-20:30

Ir vietas

 Angļu valoda ar labām priekšzināšanām B2

04.12.2018.

II - IV

09:45-11:25

Ir vietas

Angļu valoda ar labām priekšzināšanām B2

04.12.2018.

II - IV

08:00-09:30

Ir vietas

Angļu valoda ar labām priekšzināšanām B2

04.12.2018.

II - IV

17:00-18:40

Ir vietas

 Angļu valoda ar ļoti labām priekšzināšanām C1

04.12.2018.

II - IV

09:45-11:25

Ir vietas

Angļu valoda ar ļoti labām priekšzināšanām C1

04.12.2018.

II - IV

17:00-18:40

Ir vietas

 

       

 

       

ANGĻU VALODA SKOLĒNIEM

       

Angļu valoda SKOLĒNIEM (1.-4. klase) 

04.12.2018.

II

17:00-18:30

Ir vietas

Angļu valoda SKOLĒNIEM (1.-4. klase) SKOLĒNU BRĪVDIENĀS

22.10.-26.10.2018.

KDD

10:00-15:00

Ir vietas

Angļu valoda SKOLĒNIEM (5.-8. klase) ar priekšzināšanām 

05.12.2018.

III

16:00-17:30

Ir vietas

Angļu valoda SKOLĒNIEM (9.klase eksāmeniem) 

05.12.2018.

 III   17:30-19:00

Ir vietas

Angļu valoda SKOLĒNIEM (12.klase eksāmeniem) 

03.12.2018.

 I  17:00-18:30

Ir vietas

 

       

SPECIFISKIE KURSI/ SEMINĀRI

       

Efektīva prezentācija angļu valodā

18.01.2019.-01.03.2019.

V

11:00-13:00

Ir vietas

Lietišķā sarakste angļu valodā

18.01.2019.-01.03.2019.

V

13:00-16:00

Ir vietas

Angļu valoda GRĀMATVEŽIEM

 

   

Tiek plānots

Sagatavošanās kurss IELTS eksāmenam   

 

   

Tiek plānots

Starpkultūru saskarsme angļu valodā

     

Tiek plānots 

Lietišķā komunikācija latviešu valodā

      Tiek plānots

 

       

FRANČU VALODAS KURSI

       

Franču valoda bez priekšzināšanām

14.01.2019.

I - III

12:00-13:40

Ir vietas

 

       

KRIEVU VALODAS KURSI

       

Krievu valoda bez priekšzināšanām

17.01.2019.

IV

17:00-19:00

Ir vietas

Krievu valoda ar priekšzināšanām 

17.01.2019.

IV

17:00-19:00

Ir vietas

Krievu valoda bez priekšzināšanām SKOLĒNIEM

17.01.2019.

IV

15:30-17:00

Ir vietas

Krievu valoda ar priekšzināšanām SKOLĒNIEM

17.01.2019.

IV

15:30-17:00

Ir vietas

 

       

SPĀŅU VALODAS KURSI

       

Spāņu valoda bez priekšzināšanām

14.01.2019.

 I - III

14:00-15:40

Ir vietas

Spāņu valoda ar priekšzināšanām

15.01.2019.

II - IV

14:00-15:40

Ir vietas

 

       

VĀCU VALODAS KURSI

       

Vācu valoda bez priekšzināšanām

15.01.2019.

II - V

12:00-13:40

Ir vietas

Vācu valoda ar priekšzināšanām

15.01.2019.

II - V

14:00-15:40

Ir vietas

 

       

LATVIEŠU VALODAS KURSI

       

Latviešu valoda bez priekšzināšanām

14.01.2019.

I - III

08:00-09:30

Ir vietas

Latviešu valoda bez priekšzināšanām

15.01.2019.

II-IV

18:50-20:30

Ir vietas

Latviešu valoda ar priekšzināšanām

14.01.2019.

I-III

08:00-09:00

Ir vietas

Latviešu valoda ar priekšzināšanām

03.12.2018.

II

08:00-09:30

Brīvu vietu nav

Valsts valoda atbilstoši zemākajam valsts valodas prasmes līmenim

 

KDD*

 

Tiek plānots

Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim

 

KDD

 

Tiek plānots

Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim

 

KDD*

 

Tiek plānots

Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim (ar angļu pamatvalodu)

 

KDD*

 

Tiek plānots

 

       

 * KDD - katru darba dienu

I - pirmdiena

II - otrdiena

III - trešdiena

IV - ceturtdiena

V - piektdiena

VI- sestdiena

Kontaktinfomācija

Adrese: Vecrīga, Jāņa iela 16

Tālrunis: +371 67225666

Mob. tālr.: +371 25903311

E-pasts: info@aliuslingua.lv