Biznesa angļu valoda ar priekšzināšanām/Very Advanced

Posted in Uncategorised

Kursa mērķis: Izglītības procesa rezultātā attīstīt un pilnveidot apmācāmo profesionālās un biznesa angļu valodas prasmes, lai viņi  spētu pilnīgi brīvi sazināties angļu valodā. Sekmēt apmācāmo lietišķās angļu valodas apguvi, kas nepieciešama saziņai starptautiskā vidē, veicot savus profesionālos pienākumus konkrētās darba situācijās. Pilnveidot izglītojamo angļu valodas leksisko, gramatisko un strukturālo uzbūvi. 

Kursa galvenās tēmas:

 • Atšķirības starp dažādām kultūrām.
 • Profesionālā karjera.
 • Darba pieredze.
 • Risks profesionālajā jomā.
 • Darbs komandās.
 • Panākumi profesionālajā joma.
 • Apmācība.
 • Darba uzdevumi un to veikums.
 • Darba resursi un to izmantošana.
 • Vadības stratēģija.
 • Vērtību aspekts.
 • Lēmumu pieņemšana.

<----Atpakaļ

Kontaktinfomācija

Adrese: Vecrīga, Jāņa iela 16

Tālrunis: +371 67225666

Mob. tālr.: +371 25903311

E-pasts: info@aliuslingua.lv