Biznesa angļu valoda ar priekšzināšanām/Advanced

Posted in Uncategorised

Kursa mērķis: Izglītības procesa rezultātā attīstīt un pilnveidot apmācāmo profesionālās un biznesa angļu valodas prasmes, lai viņi spētu brīvi sazināties angļu valodā, pildot savus darba pienākumus konkrētās darījumu situācijās, atrast un izvēlēties profesionālajai darbībai nepieciešamo informāciju, kā arī apgūt valodas leksisko, gramatisko un strukturālo uzbūvi. Sekmēt apmācāmo biznesa angļu valodas apguvi, kas nepieciešama saziņai starptautiskā vidē veicot savus profesionālos pienākumus konkrētās darba situācijās. 

Kursa galvenās tēmas:

 • Starpkultūru atšķirības.
 • Karjera.
 • Darba pieredze.
 • Riska menedžments.
 • Komandas darbs.
 • Profesionālais progress.
 • Profesionālās mācības.
 • Darba veikums.
 • Darba resursi.
 • Vadība.
 • Vērtības.
 • Lēmumu pieņemšana.

<----Atpakaļ

Kontaktinfomācija

Adrese: Vecrīga, Jāņa iela 16

Tālrunis: +371 67225666

Mob. tālr.: +371 25903311

E-pasts: info@aliuslingua.lv