Biznesa angļu valoda ar priekšzināšanām/Higher Intermediate

Posted in Uncategorised

Kursa mērķis: Izglītības procesa laikā attīstīt un pilnveidot lietišķās angļu valodas zināšanas, lai apmācāmie spētu diezgan brīvi sazināties angļu valodā, pildot savus darba pienākumus, lai viņi spētu atrast profesionālajai darbībai nepieciešamo informāciju, kā arī apgūt valodas leksisko, gramatisko un strukturālo uzbūvi, tādējādi sekmējot apmācāmo kvalifikācijas paaugstināšanu, svešvalodu pielietošanu ikdienas darbā un administratīvās kapacitātes stiprināšanu tiešo darba pienākumu veikšanai.

Kursa galvenās tēmas:

 • Pirmie iespaidi.
 • Motivācija.
 • Darba organizācija.
 • Jaunas idejas.
 • Klientu apkalpošana.
 • Darba ētika.
 • Lēmumu pieņemšana.
 • Ārpakalpojumu piesaistīšana.
 • Darbinieki.
 • Jaunas darba vietas.
 • Sapulces un telefona sarunas.
 • Nākotnes plānošana.
 • Fakti un tendences.
 • Kultūra.
 • Darba novērtēšana.

<----Atpakaļ

Kontaktinfomācija

Adrese: Vecrīga, Jāņa iela 16

Tālrunis: +371 67225666

Mob. tālr.: +371 25903311

E-pasts: info@aliuslingua.lv