Angļu valoda ar priekšzināšanām/Higher Intermediate

Posted in Uncategorised

Kursa mērķis: Izglītības procesa laikā attīstīt un pilnveidot angļu valodas zināšanas, lai apmācāmie spētu brīvi sazināties angļu valodā, gan ikdienas dzīvē, gan pildot savus darba pienākumus, lai viņi spētu atrast nepieciešamo informāciju, kā arī apgūt valodas leksisko, gramatisko un strukturālo uzbūvi, tādējādi sekmējot apmācāmo angļu valodas pielietošanu ikdienā, kā arī darba pienākumu veikšanai.

Kursa galvenās tēmas:

 • Dzīves stāsti.
 • Ceļošana.
 • Jaunākās ziņas.
 • Pasaules notikumi.
 • Nākotnes plāni.
 • Ēdieni. Pārtikas uzņēmumi.
 • Cilvēku attiecības.
 • Slaveni cilvēki.
 • Pagātnes un tagadnes notikumi.
 • Vēsturiski notikumi.
 • Dzīves pieņēmumi.
 • Notikumi pasaulē.

<----Atpakaļ

Kontaktinfomācija

Adrese: Vecrīga, Jāņa iela 16

Tālrunis: +371 67225666

Mob. tālr.: +371 25903311

E-pasts: info@aliuslingua.lv