Angļu valoda ar priekšzināšanām/Intermediate

Posted in Uncategorised

Kursa mērķis: Izglītības procesa laikā attīstīt un pilnveidot lietišķās angļu valodas zināšanas, lai apmācāmie spētu diezgan brīvā veidā sazināties angļu valodā, pildot savus darba pienākumus, lai viņi spētu atrast profesionālajai darbībai nepieciešamo informāciju, kā arī apgūt valodas leksisko, gramatisko un strukturālo uzbūvi, tādējādi sekmējot apmācāmo kvalifikācijas paaugstināšanu, svešvalodu pielietošanu ikdienas darbā un sadzīvē.

Kursa galvenās tēmas:

 • Pasaules valstis.
 • Darba nedēļa.
 • Māksla.
 • Likumi un modernas manieres.
 • Mainīgā pasaule.
 • Ģimene un pienākumi.
 • Slavenu cilvēku dzīves stāsti.
 • Ceļošana un piedzīvojumi.
 • Attiecības sabiedrībā.
 • Modernās tehnoloģijas.
 • Piedzīvojumi un neparasti atgadījumi.
 • Ietekmīgas vēsturiskas personības.

<----Atpakaļ

Kontaktinfomācija

Adrese: Vecrīga, Jāņa iela 16

Tālrunis: +371 67225666

Mob. tālr.: +371 25903311

E-pasts: info@aliuslingua.lv