Angļu valoda bez priekšzināšanām

Posted in Uncategorised

Kursa mērķis: Izglītības procesa laikā attīstīt un pilnveidot angļu valodas zināšanas, lai apmācāmie spētu ļoti vienkāršā veidā sazināties angļu valodā, pildot savus darba pienākumus, lai viņi spētu atrast profesionālajai darbībai nepieciešamo informāciju, kā arī apgūt valodas leksisko, gramatisko un strukturālo uzbūvi, tādējādi sekmējot apmācāmo kvalifikācijas paaugstināšanu, svešvalodu pielietošanu ikdienas darbā un sadzīvē.

Kursa galvenās tēmas:

 • Iepazīšanās.
 • Valstis. Tautības.
 • Personiska informācija.
 • Ģimene un draugi.
 • Priekšmetu raksturošana.
 • Ikdienas pienākumi.
 • Mīļākās lietas.
 • Dzīves vieta.
 • Vēstures fakti.
 • Ceļošana. Brīvais laiks.
 • Prasmes. Spējas.
 • Iepirkšanās.
 • Cilvēku apraksts.
 • Nākotnes plānošana.

<----Atpakaļ

 

 

Kontaktinfomācija

Adrese: Vecrīga, Jāņa iela 16

Tālrunis: +371 67225666

Mob. tālr.: +371 25903311

E-pasts: info@aliuslingua.lv