Angļu valoda skolēniem (7-9 gadi)

Posted in Uncategorised

Valodu skolas Alius Lingua komanda ir izstrādājusi angļu valodas mācību programmu sākumskolas bērniem, balstoties uz „Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu apguvei: mācīšanās, mācīšana, vērtēšana” noteiktajiem līmeņiem. Saskaņā ar šo sistēmu, svešvalodu zināšanas tiek novērtētas 6 līmeņos (no A1 līdz C2).

Nodarbību metodika īpaši pielāgota bērnu mācīšanās veidam un interesēm. Valodu nodarbību programma dod iespēju paplašināt un nostiprināt skolā iegūtās zināšanas. Skolēni darbojoties aizraujošās spēlēs un aktivitātēs, apgūst gramatikas pamatus, jaunus vārdiņus, mēģina uztvert un saprast masu medijos sniegto informāciju angļu valodā, kas saistīti ar bērnu ikdienas situācijām un interesēm.

<----Atpakaļ

Kontaktinfomācija

Adrese: Vecrīga, Jāņa iela 16

Tālrunis: +371 67225666

Mob. tālr.: +371 25903311

E-pasts: info@aliuslingua.lv