Lietišķā sarakste angļu valodā

Posted in Uncategorised

24 mācību stundas

Kursā mērķis: Pilnveidot angļu valodas prasmes lietišķās korespondences (vēstules/e-vēstules) veikšanai profesionālajā jomā.

Kursa galvenās tēmas:

 • Lietiško rakstu valodas stili.
 • Lietiškās korespondences noformējums un struktūra.
 • Lietisķās korespondences saturs un piemēri.
 • Attiecīgās gramatikas pielietojums dažāda veida lietiškajā korespondencē.
 • Teikumu uzbūve un struktūra.
 • Interpunkcija un pareizrakstība.
 • Praktiskie darbi un tipiskāko kļūdu analīze.

Minimālais nepieciešamais angļu valodas zināšanu līmenis:

Vidējas priekšzināšanas (B1/Pre-Intermediate līmenis)

 

ØNodarbības grupām:

 • Grupā 4-8 klienti
 • Kursa garums = 24 mācību stundas
 • 1 mācību stunda = 40 minūtes
 • Nodarbības  notiek 1x/ 2x nedēļā
 • Mācību dienas = pirmdiena - piektdiena
 • Mācību grafiki

ØNodarbības korporatīvajiem klientiem:

 • Mācību dienas = pirmdiena - piektdiena
 • Grupu lielums, nodarbību biežums, nodarbības garums un mācību laiks tiek pieskaņots klientu vēlmēm.
 • Nodarbības notiek gan mūsu, gan klientu telpās.

Sertifikāts: Pēc kursa sekmīgas pabeigšanas dalībnieks saņem sertifikātu. 

<----Atpakaļ

Kontaktinfomācija

Adrese: Vecrīga, Jāņa iela 16

Tālrunis: +371 67225666

Mob. tālr.: +371 25903311

E-pasts: info@aliuslingua.lv