Lietišķā angļu valoda ar izcilām priekšzināšanām (C2/Advanced)

Posted in Uncategorised

Kursa mērķis: Izglītības procesa laikā attīstīt un pilnveidot lietišķās (biznesa) angļu valodas prasmes, lai apmācāmie spētu pilnīgi brīvi sazināties angļu valodā, pildot savus darba pienākumus, lai viņi spētu atrast un izvēlēties profesionālajai darbībai nepieciešamo informāciju, kā arī apgūt valodas leksisko, gramatisko un strukturālo uzbūvi, saistībā gan ar vispārīgām tēmām, gan specifiskām tēmām profesionālajā jomā.

Kursa galvenās tēmas:

  • Starpkultūru pieredze.
  • Darba pieredze un pienākumi.
  • Komandas darbs. Vadītājs.
  • Sapulces un tikšanās.
  • Efektīvas prezentācijas.
  • Panākumi un izaugsme darbā.

<----Atpakaļ

 

Kontaktinfomācija

Adrese: Vecrīga, Jāņa iela 16

Tālrunis: +371 67225666

Mob. tālr.: +371 25903311

E-pasts: info@aliuslingua.lv