Lietišķā angļu valoda ar ļoti labām priekšzināšanām (C1/Upper-Intermediate)

Posted in Uncategorised

Kursa mērķis: Izglītības procesa laikā attīstīt un pilnveidot lietišķās (biznesa) angļu valodas zināšanas, lai apmācāmie spētu brīvi sazināties angļu valodā, pildot savus darba pienākumus, lai viņi spētu atrast profesionālajai darbībai nepieciešamo informāciju, kā arī apgūt valodas leksisko, gramatisko un strukturālo uzbūvi, tādējādi sekmējot apmācāmo kvalifikācijas paaugstināšanu, kā arī angļu valodas pielietošanu ikdienas darbā un sadzīvē.

Kursa galvenās tēmas:

  • Profesionālā karjera.
  • Starptautiski projekti/sadarbība. Prezentācijas.
  • Sapulces un tikšanās.
  • Lietiškā komunikācija (sarunas pa telefonu/sarakste).
  • Atskaišu rakstīšana.
  • Reklāma un sludinājumi.

<----Atpakaļ

 

Kontaktinfomācija

Adrese: Vecrīga, Jāņa iela 16

Tālrunis: +371 67225666

Mob. tālr.: +371 25903311

E-pasts: info@aliuslingua.lv