Lietišķā angļu valoda ar labām priekšzināšanām (B2/Intermediate)

Posted in Uncategorised

Kursa mērķis: Izglītības procesa laikā attīstīt un pilnveidot lietišķās (biznesa) angļu valodas zināšanas, lai apmācāmie spētu diezgan brīvā veidā sazināties angļu valodā, pildot savus darba pienākumus, lai viņi spētu atrast profesionālajai darbībai nepieciešamo informāciju, kā arī apgūt valodas leksisko, gramatisko un strukturālo uzbūvi, tādējādi sekmējot apmācāmo kvalifikācijas paaugstināšanu, kā arī angļu valodas pielietošanu ikdienas darbā un sadzīvē.

Kursa galvenās tēmas:

  • Darba vide. Dažādi biznesa veidi.
  • Starptautiskie projekti. Prezentācijas.
  • Lietiškā komunikācija (sarunas pa telefonu/sarakste).
  • Izgudrojumi un inovācijas.
  • Finanses un nauda.
  • CV. Darba intervijas.

<----Atpakaļ

 

 

Kontaktinfomācija

Adrese: Vecrīga, Jāņa iela 16

Tālrunis: +371 67225666

Mob. tālr.: +371 25903311

E-pasts: info@aliuslingua.lv