Lietišķā angļu valoda ar vidējām priekšzināšanām (B1/Pre-Intermediate)

Posted in Uncategorised

Kursa mērķis: Izglītības procesa laikā attīstīt un pilnveidot lietišķās (biznesa) angļu valodas zināšanas, lai apmācāmie spētu vienkāršā veidā sazināties angļu valodā, pildot savus darba pienākumus, lai viņi spētu atrast profesionālajai darbībai nepieciešamo informāciju, kā arī apgūt valodas leksisko, gramatisko un strukturālo uzbūvi, tādējādi sekmējot apmācāmo kvalifikācijas paaugstināšanu, kā arī  angļu valodas pielietošanu ikdienas darbā un sadzīvē. 

Kursa galvenās tēmas: 

  • Darba/darba vietas raksturojums.
  • Lietišķā komunikācija (sarunas pa telefonu/sarakste).
  • Komandējumi. Viesnīcā.
  • Sapulces un tikšanās.
  • Prezentācijas.
  • CV. Darba intervijas.

<----Atpakaļ

Kontaktinfomācija

Adrese: Vecrīga, Jāņa iela 16

Tālrunis: +371 67225666

Mob. tālr.: +371 25903311

E-pasts: info@aliuslingua.lv