Lietišķā angļu valoda ar nelielām priekšzināšanām (A2/Elementary)

Posted in Uncategorised

Kursa mērķis: Izglītības procesa laikā attīstīt un pilnveidot lietišķās (biznesa) angļu valodas zināšanas, lai apmācāmie spētu diezgan vienkāršā veidā sazināties angļu valodā, pildot savus darba pienākumus, lai viņi spētu atrast profesionālajai darbībai nepieciešamo informāciju, kā arī apgūt valodas leksisko, gramatisko un strukturālo uzbūvi, tādējādi sekmējot apmācāmo kvalifikācijas paaugstināšanu, kā arī angļu valodas pielietošanu ikdienas darbā un un sadzīvē.

Kursa galvenās tēmas:

  • Tipiska darba diena.
  • Darba vietas raksturojums.
  • Pasaules pilsētas.
  • Komandējumi.
  • Viesnīcā.
  • Sarunas pa telefonu.

<----Atpakaļ

Kontaktinfomācija

Adrese: Vecrīga, Jāņa iela 16

Tālrunis: +371 67225666

Mob. tālr.: +371 25903311

E-pasts: info@aliuslingua.lv