Angļu valoda skolēniem (9-13 gadi)

Posted in Uncategorised

Valodu skolas Alius Lingua komanda ir izstrādājusi angļu valodas mācību programmu sākumskolas bērniem, balstoties uz „Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu apguvei: mācīšanās, mācīšana, vērtēšana” noteiktajiem līmeņiem. Saskaņā ar šo sistēmu, svešvalodu zināšanas tiek novērtētas 6 līmeņos (no A1 līdz C2).

Mācību programmas mērķis ir visu valodas prasmju: klausīšanās, runāšanas, lasīšanas un rakstīšanas iemaņu attīstīšana un uzlabošana, kā arī paplašināt un nostiprināt skolā iegūtās zināšanas un prasmes.

Angļu valodas kurss ir piemērots gan tiem, kas sāk apgūt valodu "no nulles", gan tiem, kam jau ir teorētisko un praktisko zināšanu bāze. Kurss sastāv no interesantām un atmiņā paliekošām nodarbībām un vingrinājumiem, kas attīsta angļu valodas praktiskās iemaņas, kā arī skolēna radošo iztēli. Nodarbībās skolēni apgūst: gramatiku un jaunos vārdiņus, kas palīdz brīvi sazināties un nebaidīties lietot valodu savā starpā, kā arī izmantot iegūtās prasmes, piemēram, ceļojot kopā ar vecākiem. 

<----Atpakaļ 

Kontaktinfomācija

Adrese: Vecrīga, Jāņa iela 16

Tālrunis: +371 67225666

Mob. tālr.: +371 25903311

E-pasts: info@aliuslingua.lv