Valodu kursi

Posted in Uncategorised

Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu apguvei: mācīšanās, mācīšana, vērtēšana” (CEFR) noteikto zināšanu līmeņu A1-C2 ieteicamais stundu skaits.

Valodas:

Visas mācību programmas ir sastādītas saskaņā ar Eiropas Padomē apstiprinātajiem Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu apguvei: mācīšanās, mācīšana, vērtēšana” (CEFR) noteiktajiem zināšanu līmeņiem A1-C2. 

Nodarbības ir interaktīvās, izmantojot jaunākos mācību materiālus un modernākās tehnoloģijas, kas padara mācību procesu efektīvāku. Katrā valodu apguves zināšanu līmenī tiek attīstas visas četras valodas prasmes,  īpaši pievēršot uzmanību sarunvalodai.  Nodarbībās tiek izmantotas dažādas mācību metodes, t.sk., komunikatīvā metode, kas palīdz ātri apgūt saziņas iemaņas un izmantot tās atbilstošās dzīves situācijās.

Kursa beigās tiek izsniegts sertifikāts ar zināšanu novērtējumu atbilstoši „Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu apguvei: mācīšanās, mācīšana, vērtēšana” (CEFR) noteiktajiem zināšanu līmeņiem A1-C2, ja ir apmeklētas ne mazāk kā 60 mācību stundas. Ja kursa garums ir īsāks, tad tiek izsniegts apliecinājumsparapmeklējumu.

Sertifikātu ar Eiropas Padomē apstiprinātajiem un Eiropas Savienībā atzītajiem valodu zināšanu līmeņiem A1-C2 var pievienot, sagatavojot savu Europass CV un izveidojot savu Eiropas Prasmju Pasi (EPP), kas palīdz dokumentēt savas prasmes, t.sk., svešvalodas prasmes, un kvalifikāciju, tādējādi ceļot savu konkurētspēju darba tirgū, kas savukārt palīdz atrast darbu. 

Pirms kursa uzsākšanas tiek veikta valodas zināšanu pārbaude līmeņa noteikšanai tiešsaistē/online vai arī klātienē, personīgi ierodoties mūsu mācību iestādē. Pārrunās ar Jums kopīgi izvēlēsimies Jums piemērotāko grupu. Zināšanu pārbaude un pārrunas ir BEZ MAKSAS.

Zināšanu pārbaude klātienē pēc iepriekšējas pieteikšanās:

Tālrunis: + 371 67225666

Mob. tālr.: +371 25903311

E-pasts: info@aliuslingua.lv

 

Ø  Nodarbības grupām:

Regulārie kursi:

 • Grupā 4-8 klienti
 • Nodarbības  notiek 2x nedēļā
 • 1 mācību stunda = 40 minūtes
 • 1 nodarbības garums = 2,5 x 40 minūtes (100 minūtes)
 • 5 mācību stundas nedēļā
 • Mācību dienas = pirmdiena - sestdiena
 • Mācību grafiki

Intensīvie kursi:

 • Grupā 4-8 klienti
 • Nodarbības  notiek 5x nedēļā
 • 1 mācību stunda = 40 minūtes
 • 1 nodarbības garums = 4 x 40 minūtes (160 minūtes)
 • 20 mācību stundas nedēļā
 • Mācību dienas = pirmdiena - piektdiena
 • Mācību grafiki 

Ø  Individuālās nodarbības:

 • Grupā 1-3 klienti 
 • 1 nodarbības minimālais garums = 60 vai 90 minūtes
 • Mācību dienas = pirmdiena - piektdiena
 • Nodarbību biežums, mācību stundu skaits, mācību laiks un saturs tiek pieskaņots klientu vēlmēm.
 • Nodarbības notiek gan mūsu, gan klientu telpās.

Ø  Korporatīvie klienti: 

 • Mācību dienas = pirmdiena - piektdiena
 • Grupu lielums, nodarbību biežums, nodarbības garums, mācību stundu skaits, mācību laiks un saturs tiek pieskaņots klientu vēlmēm.
 • Nodarbības notiek gan mūsu, gan klientu telpās. 

Kontaktinfomācija

Adrese: Vecrīga, Jāņa iela 16

Tālrunis: +371 67225666

Mob. tālr.: +371 25903311

E-pasts: info@aliuslingua.lv