Vispārējā/lietišķā vācu valoda ar priekšzināšanām (A2-B2)

Posted in Uncategorised

Kursu mērķis: Izglītības procesa laikā attīstīt un pilnveidot vācu valodas zināšanas, lai apmācāmie spētu sev atbilstošā līmenī sazināties vācu valodā, pildot savus darba pienākumus, lai viņi spētu atrast profesionālajai darbībai nepieciešamo informāciju, kā arī apgūt valodas leksisko, gramatisko un strukturālo uzbūvi, tādējādi sekmējot svešvalodas pielietošanu ikdienas un ar darbu saistītās situācijās.

Kursu galvenās tēmas:

  • Iepazīšanās. Valodas mācīšanās.
  • Mājas un pilsētas apraksts.
  • Brīvais laiks un sports.
  • Sarunas pa telefonu.
  • Nodarbošanās. Padomu un viedokļu izteikšana.
  • Attiecības starp cilvēkiem.
  • Iepirkšanās paradumi. Apģērba pirkšana.
  • Jaunās tehnoloģijas.
  • Ceļošana. Viesnīcā.

<----Atpakaļ

Kontaktinfomācija

Adrese: Vecrīga, Jāņa iela 16

Tālrunis: +371 67225666

Mob. tālr.: +371 25903311

E-pasts: info@aliuslingua.lv