Vispārējā/lietišķā vācu valoda iesācējiem bez priekšzināšanām (A1)

Posted in Uncategorised

Kursa mērķis: Izglītības procesa laikā attīstīt un pilnveidot vācu valodas zināšanas, lai apmācāmie spētu ļoti vienkāršā veidā sazināties vācu valodā, pildot savus darba pienākumus, lai viņi spētu atrast profesionālajai darbībai nepieciešamo informāciju, kā arī apgūt valodas leksisko, gramatisko un strukturālo uzbūvi, tādējādi sekmējot apmācāmo kvalifikācijas paaugstināšanu, svešvalodas pielietošanu ikdienas darbā un sadzīvē.

Kursa galvenās tēmas:

  • Iepazīšanās un personiska informācija.
  • Mājas un dzīvesvietas apraksts.
  • Pārtika. Restorānā
  • Iepirkšanās veikalā.
  • Pie ārsta.
  • Orientēšanās pilsētā.
  • Vācu valoda un kultūra.

<----Atpakaļ

Kontaktinfomācija

Adrese: Vecrīga, Jāņa iela 16

Tālrunis: +371 67225666

Mob. tālr.: +371 25903311

E-pasts: info@aliuslingua.lv