Vispārējā/lietišķā spāņu valoda ar priekšzināšanām (A2-B2)

Posted in Uncategorised

Kursu mērķis: Izglītības procesa laikā attīstīt un pilnveidot spāņu valodas zināšanas, lai apmācāmie spētu sev atbilstošā līmenī sazināties spāņu valodā, pildot savus darba pienākumus, lai viņi spētu atrast profesionālajai darbībai nepieciešamo informāciju, kā arī apgūt valodas leksisko, gramatisko un strukturālo uzbūvi, tādējādi sekmējot svešvalodas pielietošanu ikdienas un ar darbu saistītās situācijās.

Kursu galvenās tēmas:

  • Pasākumi. Ielūgumu izteikšana.
  • Ceļojumu plānošana. Spāņu tradīcijas.
  • Sarunas pa telefonu.
  • Nesenās pagātnes notikumi.
  • Noteiktu un nenoteiktu daudzumu apzīmējumi.
  • Ceļošana. Transporta līdzekļi. Pilsētas.
  • Laika apstākļu raksturojums.
  • Instrukcijas.
  • Spānijas vēsture.

<----Atpakaļ

Kontaktinfomācija

Adrese: Vecrīga, Jāņa iela 16

Tālrunis: +371 67225666

Mob. tālr.: +371 25903311

E-pasts: info@aliuslingua.lv