Valodu mācību grafiki

Posted in Uncategorised

Izbaudi valodu krāšņumu valodu skolā Alius Lingua!

  • Nodarbības vada pieredzējuši un profesionāli vietējie un ārvalstu pasniedzēji.
  • Apmācība notiek saskaņā ar „Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvei: mācīšanās, mācīšana, vērtēšana”(CEFR) noteiktajiem zināšanu līmeņiem A1-C2.
  • Apgūstot noteiktu valodas līmeni un veiksmīgi nokārtojot gala pārbaudījumu, klientam tiek izsniegts sertifikāts, ja kopējais apmeklētais kurss ir ne mazāks kā 60 māc.st. Par īsāku kursu tiek izsniegts apliecinājums par apmeklējumu.
  • Nodarbības grupās (3-6 klienti). Semināri (6-10 klienti).
  • Ja vēlaties apmeklēt valodu kursus citā laikā, lūdzu, sazinieties ar mums -tālr: +371 6722566, mob.tālr.: +371 25903311info@aliuslingua.lv

Labprāt atbildēsim uz visiem neskaidrajiem jautājumiem. 

 

Kursi/Semināri

Kursu/semināru grafiks

Dienas

Laiki

Piezīmes

ANGĻU VALODAS KURSI

       

VISPĀRĒJĀ/ LIETIŠĶĀ ANGĻU VALODA

       

Angļu valoda bez priekšzināšanām  A1 (ONLINE)

05.10.2021.

II-IV 

12:00-13:30

Ir vietas

Angļu valoda bez priekšzināšanām  A1 

06.10.2021.

I-III

10:00-11:30

Ir vietas

Angļu valoda bez priekšzināšanām  A1 (ONLINE)

08.09.2021.

I-III

15:30-17:00

Brīvu vietu nav

Angļu valoda ar nelielām priekšzināšanām  A2 (ONLINE)

07.09.2021.

II-V

08:00-9:30

Ir vietas

Angļu valoda ar nelielām priekšzināšanām  A2

07.09.2021.

IV

17:15-18:45

Ir vietas

Angļu valoda ar nelielām priekšzināšanām  A2

21.09.2021.

II-IV

10:00-11:30

Ir vietas

Angļu valoda ar nelielām priekšzināšanām  A2

 21.09.2021.

II 

12:00-14:00

Ir vietas

Angļu valoda ar nelielām priekšzināšanām  A2 (ONLINE)

08.09.2021.

I-III

13:45-15:15

Brīvu vietu nav

Angļu valoda ar nelielām priekšzināšanām  A2 (ONLINE)

08.09.2021.

I-III

17:00-18:30

Brīvu vietu nav

Angļu valoda ar vidējām priekšzināšanām  B1 (ONLINE)

07.09.2021.

II- V

8:00-9:30

Ir vietas

Angļu valoda ar vidējām priekšzināšanām  B1

07.09.2021.

IV

17:15-18:45

Ir vietas

Angļu valoda ar vidējām priekšzināšanām  B1

21.09.2021.

II-IV

19:00-20:30

Ir vietas

Angļu valoda ar vidējām priekšzināšanām  B1 (ONLINE)

07.09.2021.

II-IV

15:00-16:30

Brīvu vietu nav

Angļu valoda ar vidējām priekšzināšanām  B1 (ONLINE)

08.09.2021.

III-V

8:15-9:45

Brīvu vietu nav

Angļu valoda ar labām priekšzināšanām B2

21.09.2021.

II - IV

19:00-20:30

Ir vietas

 Angļu valoda ar labām priekšzināšanām B2

07.09.2021.

II - IV

09:45-11:25

Ir vietas

Angļu valoda ar labām priekšzināšanām B2 (ONLINE)

08.09.2021.

III - V

15:00-16:30

Brīvu vietu nav

Angļu valoda ar labām priekšzināšanām B2

08.09.2021.

III -V

17:00-18:30

Brīvu vietu nav

Angļu valoda ar labām priekšzināšanām B2

05.10.2021.

II

15:30-17:00

Ir vietas

Angļu valoda ar labām priekšzināšanām B2

07.10.2021.

IV

15:30-17:00

Ir vietas

 Angļu valoda ar ļoti labām priekšzināšanām C1

07.09.2021.

II - IV

09:45-11:25

Ir vietas

Angļu valoda ar ļoti labām priekšzināšanām C1

21.09.2021.

II

12:00-13:30

Brīvu vietu nav

Angļu valoda ar ļoti labām priekšzināšanām C1

05.10.2021.

II - IV

14:00-15:30

Ir vietas

 

       

 

       

ANGĻU VALODA SKOLĒNIEM

       

Angļu valoda SKOLĒNIEM (1.-4. klase) ONLINE

06.10.2021.

III

17:30-18:15

Ir vietas

Angļu valoda SKOLĒNIEM (5.-8. klase) ar priekšzināšanām 

06.10.2021.

III

16:00-17:30

Ir vietas

Angļu valoda SKOLĒNIEM (9.klase eksāmeniem) 

11.10.2021.

 I  16:00-17:30

Ir vietas

Angļu valoda SKOLĒNIEM (12.klase eksāmeniem) 

11.10.2021.

 I  17:30-19:00

Ir vietas

 

       

SPECIFISKIE KURSI/ SEMINĀRI

       

Efektīva prezentācija angļu valodā

 

 

 

Tiek plānots

Lietišķā sarakste angļu valodā

 

 

 

Tiek plānots

Angļu valoda GRĀMATVEŽIEM

 

   

Tiek plānots

Sagatavošanās kurss IELTS eksāmenam   

 

   

Tiek plānots

Starpkultūru saskarsme angļu valodā

     

Tiek plānots 

Lietišķā komunikācija latviešu valodā

      Tiek plānots

 

       

FRANČU VALODAS KURSI

       

Franču valoda bez priekšzināšanām

05.10.2021.

II - IV

12:00-13:30

Ir vietas

 

       

KRIEVU VALODAS KURSI

       

Krievu valoda bez priekšzināšanām

23.09.2021.

IV

17:00-18:30

Ir vietas

Krievu valoda ar priekšzināšanām 

23.09.2021.

IV

17:00-18:30

Ir vietas

Krievu valoda SKOLĒNIEM (ONLINE)

14.10.2021.

IV

16:00-17:30

Ir vietas

 

       

SPĀŅU VALODAS KURSI

       

Spāņu valoda bez priekšzināšanām

04.10.2021.

 I - III

14:00-15:30

Ir vietas

Spāņu valoda ar priekšzināšanām

05.10.2021.

II - IV

14:00-15:30

Ir vietas

 

       

VĀCU VALODAS KURSI

       

Vācu valoda bez priekšzināšanām

05.10.2021.

II - IV

12:00-13:30

Ir vietas

Vācu valoda ar priekšzināšanām

05.10.2021.

II - IV

10:00-11:30

Ir vietas

 

       

LATVIEŠU VALODAS KURSI

       

Latviešu valoda bez priekšzināšanām

06.10.2021.

III

17:00-18:30

Ir vietas

Latviešu valoda bez priekšzināšanām

07.10.2021.

IV

08:00-9:30

Ir vietas

Latviešu valoda ar priekšzināšanām (ONLINE)

06.09.2021.

I-IV

16:30-17:30

Brīvu vietu nav

Latviešu valoda ar priekšzināšanām

07.09.2021.

II

08:00-09:30

Brīvu vietu nav

Valsts valoda atbilstoši zemākajam valsts valodas prasmes līmenim

 

KDD*

 

Tiek plānots

Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim

 

KDD

 

Tiek plānots

Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim

 

KDD*

 

Tiek plānots

Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim (ar angļu pamatvalodu)

 

KDD*

 

Tiek plānots

 

       

 * KDD - katru darba dienu

I - pirmdiena

II - otrdiena

III - trešdiena

IV - ceturtdiena

V - piektdiena

VI- sestdiena

Kontaktinfomācija

Adrese: Vecrīga, Jāņa iela 16

Tālrunis: +371 67225666

Mob. tālr.: +371 25903311

E-pasts: info@aliuslingua.lv