Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim (C)

Posted in Uncategorised

Kursa mērķis: Izglītības procesa laikā attīstīt un pilnveidot vispārējās un lietišķās latviešu valodas prasmes, lai izglītojamie spētu diezgan brīvi sazināties latviešu valodā ikdienas situācijās, pildot savus darba pienākumu; lai spētu atrast un izvēlēties profesionālajai darbībai nepieciešamo informāciju, kā arī apgūt valodas leksisko, gramatisko un strukturālo uzbūvi, saistībā gan ar vispārīgām tēmām, gan profesionālām tēmām.

Kursa galvenās tēmas:

  • Iepazīšanās ikdienā un lietišķā vidē.
  • Dzīves vietas un darba vietas apraksts.
  • Ģimene.
  • Darba kolēģi. Attiecības starp cilvēkiem.
  • Dienas režīms.
  • Izglītība, karjera. Profesionālā izaugsme.
  • Situācijas dažādās tirdzniecības vietās un ēdināšanas iestādēs.
  • Laiks un cilvēka dzīve. Brīvā laika pavadīšanas veidi.
  • Veselība.
  • Sadzīve. Plašsaziņas līdzekļi un to nozīme cilvēku dzīvē.

<----Atpakaļ

 

Kontaktinfomācija

Adrese: Vecrīga, Jāņa iela 16

Tālrunis: +371 67225666

Mob. tālr.: +371 25903311

E-pasts: info@aliuslingua.lv