Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim (B)

Posted in Uncategorised

Kursa mērķis: Izglītības procesa laikā attīstīt un pilnveidot latviešu valodas prasmes izglītojamiem, kuru dzimtā valoda (pamatvaloda) nav latviešu valoda, lai izglītojamie spētu diezgan brīvā veidā sazināties latviešu valodā, gan dažādās praktiskās ikdienišķās situācijās, gan sadzīves komunikācijai, gan  pildot savus darba pienākumus, apgūstot valodas leksisko, gramatisko un strukturālo uzbūvi, un attīstot un pilnveidojot visas četras valodas prasmes: runāšanu, klausīšanos, lasīšanu un rakstīšanu.

Kursa galvenās tēmas:

  • Iepazīšanās oficiālās un neoficiālās situācijās. Vispārīga informācija par sevi, iepazīstināmo personu.
  • Telpa. Apkārtējā vide, pārvietošanās un objekti tajā.
  • Dzīvoklis, māja, darbavieta. Pilsēta, lauki.
  • Ģimene. Darba kolēģi.
  • Darbs un karjera. Izglītība. Anketa.
  • Dienas režīms.
  • Iepirkšanās. Situācijas kafejnīcā, restorānā. Ēdieni un to gatavošana.
  • Brīvais laika organizēšana. Atvaļinājums. Svētku svinēšana.
  • Slimības un atveseļošanās. Veselīga dzīvesveida pamatprincipi.
  • Sadzīve.

<----Atpakaļ

 

Kontaktinfomācija

Adrese: Vecrīga, Jāņa iela 16

Tālrunis: +371 67225666

Mob. tālr.: +371 25903311

E-pasts: info@aliuslingua.lv