Valsts valoda atbilstoši zemākajam valsts valodas prasmes līmenim (A)

Posted in Uncategorised

Kursa mērķis: izglītības procesa laikā attīstīt un pilnveidot latviešu valodas prasmes izglītojamiem, kuru dzimtā valoda (pamatvaloda) nav latviešu valoda, lai izglītojamie spētu ļoti vienkāršā veidā sazināties latviešu valodā, gan dažādās praktiskās ikdienišķās situācijās, gan sadzīves komunikācijai, gan  pildot savus darba pienākumus, apgūstot valodas leksisko, gramatisko un strukturālo uzbūvi, un attīstot un pilnveidojot visas četras valodas prasmes: runāšanu, klausīšanos, lasīšanu un rakstīšanu.

Kursa galvenās tēmas:

  • Iepazīšanās.
  • Dzīves vieta. Apkārtne.
  • Māja, dzīvoklis.
  • Ģimene.
  • Darbs. Izglītība. Personas dati.
  • Dienas plānojums.
  • Iepirkšanās. Kafejnīcā. Ēdienu gatavošana.
  • Brīvais laiks un intereses. Svētki. Tradīcijas.
  • Veselība. Pirmā palīdzība.
  • Sadzīve.

<----Atpakaļ

 

 

 

 

Kontaktinfomācija

Adrese: Vecrīga, Jāņa iela 16

Tālrunis: +371 67225666

Mob. tālr.: +371 25903311

E-pasts: info@aliuslingua.lv