Vispārējā/lietišķā krievu valoda ar priekšzināšanām (A2-B2)

Posted in Uncategorised

Kursu mērķis: Izglītības procesa laikā attīstīt un pilnveidot krievu valodas zināšanas, lai apmācāmie spētu sev atbilstošā līmenī sazināties krievu valodā, pildot savus darba pienākumus, lai viņi spētu atrast profesionālajai darbībai nepieciešamo informāciju, kā arī apgūt valodas leksisko, gramatisko un strukturālo uzbūvi, tādējādi sekmējot svešvalodas pielietošanu ikdienas un ar darbu saistītās situācijās.

Kursu galvenās tēmas:

  • Iepazīšanās un personiska informācija.
  • Ikdiena un darba pienākumi.
  • Dzīves vieta.
  • Pilsētas.
  • Iepirkšanās.
  • Transports.
  • Brīvā laika aktivitātes. Teātris. Kino.
  • Profesijas un izglītība.
  • Tradīcijas un svētki.

<----Atpakaļ

Kontaktinfomācija

Adrese: Vecrīga, Jāņa iela 16

Tālrunis: +371 67225666

Mob. tālr.: +371 25903311

E-pasts: info@aliuslingua.lv