Vispārējā/lietišķā franču valoda ar priekšzināšanām (A2-B2)

Posted in Uncategorised

Kursu mērķis: Izglītības procesa laikā attīstīt un pilnveidot franču valodas zināšanas, lai apmācāmie spētu sev atbilstošā līmenī sazināties franču valodā, pildot savus darba pienākumus, lai viņi spētu atrast profesionālajai darbībai nepieciešamo informāciju, kā arī apgūt valodas leksisko, gramatisko un strukturālo uzbūvi, tādējādi sekmējot svešvalodas pielietošanu ikdienas un ar darbu saistītās situācijās.

Kursu galvenās tēmas:

  • Paradumi un tendences.
  • Debates un pārrunas.
  • Personība un manieres.
  • Cilvēku personība un izskats.
  • Politika un vēsture.
  • Zinātne un tehnoloģijas.
  • Vide un daba.
  • Teātris un kino.
  • Prese un masu mediji.

<----Atpakaļ

Kontaktinfomācija

Adrese: Vecrīga, Jāņa iela 16

Tālrunis: +371 67225666

Mob. tālr.: +371 25903311

E-pasts: info@aliuslingua.lv