LR Valsts kanceleja testēšana

Posted in Uncategorised

Valsts pārvaldes iestāžu darbinieku angļu valodas prasmju testēšana

Testu sagatavošana (visas prasmes), valodas pārbaudes (visas prasmes).

Notestēti: 550 dalībnieki

Projekta "Atbalsts strukturālo reformu ieviešanai valsts pārvaldē"(identifikācijas Nr.1DP/1.5.1.1.1/10/IPIA/CFLA/004/002) 6.2.aktivitātes "Personāla plānošana un atlase" ietvaros.

2012.gada februāris - jūnijs

<----Atpakaļ

Kontaktinfomācija

Adrese: Vecrīga, Jāņa iela 16

Tālrunis: +371 67225666

Mob. tālr.: +371 25903311

E-pasts: info@aliuslingua.lv