LR Valsts kanceleja

Posted in Uncategorised

 Angļu valodas kurss

1. Lietišķā sarakste angļu valodā

2. Efektīva prezentācija angļu valodā

3. Lietišķā angļu sarunvaloda

Kursa garums: 80 m.st. 

Apmācāmo skaits: 91

Pakalpojums sniegts projekta „Lietišķās angļu valodas apmācība Eiropas Savienības struktūrfondu vadībā iesaistīto institūciju nodarbinātajiem” ietvaros. Projekts finansēts no Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda tehniskās palīdzības projekta Nr.VSID/TP/CFLA/11/06 „Tehniskā palīdzība Valsts kancelejas darbības nodrošināšanai” līdzekļiem.

(2014.gada novembris - 2015.gada novembris)

<----Atpakaļ

 

Kontaktinfomācija

Adrese: Vecrīga, Jāņa iela 16

Tālrunis: +371 67225666

Mob. tālr.: +371 25903311

E-pasts: info@aliuslingua.lv