LR Nodarbinātības valsts aģentūra

Posted in Uncategorised

ESF projekts Nr. 1DP//1.3.1.1.3./09/IPIA/NVA/001 „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2”

Uz 27.11.2012. noslēgti līgumi par 127 cilvēku apmācību

2011.gada jūlijs - līdz šim brīdim 

 

ESF projekta „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” ietvaros

Programmas:

Angļu valoda (A1-C1 līmenim)

Franču valoda (A1-B1)

Spāņu valoda (A1-B1)

Vācu valoda (A1-B1)

Krievu valoda (A1-B1)

Norvēģu valoda (A1-A2)

Latviešu valoda (A1-C1)

Uz 21.12.2012. noslēgti līgumi par 190 cilvēku apmācību

Mācību vietas: Rīga, Liepāja, Rēzekne, Gulbene, Smiltene

2010.gada novembris - 2014.gada 31.decembris

<----Atpakaļ

Kontaktinfomācija

Adrese: Vecrīga, Jāņa iela 16

Tālrunis: +371 67225666

Mob. tālr.: +371 25903311

E-pasts: info@aliuslingua.lv