Valsts darba inspekcija

Posted in Uncategorised

Angļu valodas zināšanu un kompetenču paaugstināšana VDI darbiniekiem

Lietišķā angļu valodas apmācība vadošajām VDI amatpersonām

Kursa garums: 48 m. st.

Apmācāmo skaits: 27

Grupu skaits: 10

Mācību vietas: Rīga, Liepāja

Pakalpojums sniegts ESF projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) ietvaros.

2013.gada marts - oktobris

 

Angļu valodas mācības Valsts darba inspekcijas darbiniekiem               

Kursa garums: 54 m. st.

Apmācāmo skaits: 9

Grupu skaits: 3

Pakalpojums sniegts ESF projekta Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) ietvaros.

2011.gada oktobris - decembris

<----Atpakaļ

Kontaktinfomācija

Adrese: Vecrīga, Jāņa iela 16

Tālrunis: +371 67225666

Mob. tālr.: +371 25903311

E-pasts: info@aliuslingua.lv