Iecavas Novada dome

Posted in Uncategorised

Lietišķās angļu valodas pasniegšana

Kursa garums: 50 m.st.

Apmācāmo skaits: 28

Pakalpojums sniegts ES Mūžizglītības programmas Comenius reģionālās partnerības projekta "Skolu pašnovērtēšanās programma" ietvaros.

2013.gada marts - jūnijs

<----Atpakaļ

Kontaktinfomācija

Adrese: Vecrīga, Jāņa iela 16

Tālrunis: +371 67225666

Mob. tālr.: +371 25903311

E-pasts: info@aliuslingua.lv